Wettelijke vermeldingen

Ingangsdatum: 01/03/2021

Eigenaar van de Site

La petite Creuse de Saskia/
l’Elephant Heureux/Saskia Koopmans EI

Sirennr: 897566956

25 Grande Rue

23270 Bétète

tel: 0650892038

Verantwoordelijk voor publicatie

Saskia Koopmans EI

Webhost

Your hosting

Concept en realisatie

Ontwerp en Structuur: Wordpress OceanWP

Tekst: Saskia Koopmans

Foto’s: Saskia Koopmans

 

 

Auteursrecht

Deze site valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrechten en intellectueel eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief voor downloadbare documenten en iconografische en fotografische afbeeldingen. reproductie van alle of een deel van deze site op welk elektronische medium dan ook is ten strengste verboden. 

Toegang tot de site

De gebruiker van deze site erkent over de vaardigheden en middelen te beschikken die nodig zijn om toegang te krijgen tot deze site en deze te gebruiken. L’Elephant Heureux kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor zaken buiten haar controle en eventuele schade die kan worden geleden door de technische omgeving van de gebruiker, in het bijzonder computers, software, netwerk apparatuur en andere apparatuur die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de dienst en/of informatie. Er wordt aan herinnerd dat het frauduleus toegang verkrijgen tot of het achterblijven in een compurtersysteem, het belemmeren of verstoren van de werking van een dergelijk systeem, het frauduleus invoeren of wijzigen van gegevens in een computersysteem strafbaar is.

Inhoud van de site

L’Elephant Heureux behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website te corrigeren op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. Daarnaast is L’Elephant Heureux niet verantwoordelijk voor vertraging, fouten en/of ommissies in de inhoud van de webpagina’s, en in het geval van onderbreking of onbeschikbaarheid van de dienstverlening. 

Persoonlijke informatie verzameld op de site

Alle verzamelde informatie op deze website, op welke manier dan ook, zijn voorbehouden aan het gebruik van L’Elephant Heureux. U hebt echter het recht op informatie en rectificatie van uw gegevens in overeenstemming met de bepalingen van artikel 34 van wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevens verwerking en vrijheden.